بایگانی ماهانه: ژوئن 2008

آلترناتیوها

آلترناتیوها ..
پرداختن به حوادث و اتفات روزمره ، سیاسی ، فرهنگی ..خانه ی از پای بست ویران را به مقصدی رهنمون نمی كند .
چرا : ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در 1 | 27 دیدگاه

گور من كجا خواهد بود

من هنرمندی را دیده ام كه در فرهنگ گسترده جهانی ایستاده در سكوی نمایش بالاترین مقام فریاد می كرد ، كه : هوای خراب و سرد و بارانی بخاطر بوی گند پا و جوراب مخالفین نظام حكومتی است طنز تلخ … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بی مرزها | 28 دیدگاه