بایگانی ماهانه: سپتامبر 2008

گلزار خاوران

گلزار خاوران ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در بی مرزها | 30 دیدگاه

حجاب با برنامه

من یك مدتی غیب علی شده بودم و شما ها از دستم اسوده .. ببینید رژیم با برنامه و زمینه سازی و اصولی به پیش می تازد و ما ها پشت سر و بی برنامه گله گذاری می كنیم ..چگونه … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در .......... | 32 دیدگاه