بایگانی ماهانه: اکتبر 2008

چرا این وضعیت

چرا این وضعیت برای پرداختن و روشن تر نشان دادن چرایی های ، وضعیت اسفناك ایران ، ۵۰ سال به عقب برمی گردیم و كنكاشی كرده و موضوعات و مسائل عمده موثر را تجزیه و تحلیل می كنیم .. این … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بی مرزها | 55 دیدگاه