بایگانی ماهانه: نوامبر 2008

چرا این وضعیت ..2

در ان سال 57 …… مردم به جمهوری اسلامی در یك رفرندام با اكثریت بسیار بالا جواب مثبت دادند .. در نوشته پیشین  بطور تیتر وار به سه عامل اشاره كردیم … دیكتاتوری اریامهری…. پروژه اسلام انقلابی علوی با بكارگیری … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در .........., بی مرزها | 26 دیدگاه