بایگانی ماهانه: دسامبر 2008

ارامش زیر خاكستر

ارامش زیر خاكستر در جزیره استبداد مذهبی در ایران و شورش بر علیه دولت لیبرال مدافع هر چه خصوصی سازی و گسترش فقر و بی حقوقی در یونان .. ادامه دارد ابعاد فقر و سركوب و بی حقوقی هرچند  در … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در .......... | 32 دیدگاه

شورش در اتن

شورش در اتن در پی در گیری های جوانان اوتونوم با پلیس یونان یك جوان پانزده ساله با شلیك مستقیم پلیس فاشسیست یونان بطرف تظاهركنندگان ..كشته شد .. مرگ این جوان موجی از اعتراضات و خشم جوانان را بر انگیخت … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در .......... | 32 دیدگاه