بایگانی ماهانه: مارس 2009

نو روز

نو روز ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در .........., بی مرزها | 45 دیدگاه

روز زن

……..روز زن …….. این سیاهی از كجا امد .. قیر شب را دزدید و به مثل شب تابستان ارسبارانم .. چشم را كور… هیكلم در گونی و دلم تنگ نمود مادرم چارقدی داشت و نداشت خواهرم با چارقد و بی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در .......... | 24 دیدگاه