بایگانی ماهانه: مارس 2011

تبریك تاریخی

تبریك نو روزی ……. تبریك نو روزی ما امسال .. نامه و جوابی ای ست كه سال و یا سالهای قبل .. دوستی برای من نوشته .. كسی حوصله تاریخی داشت بخواند .. سلام گلزار جان من از فکر شما … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بی مرزها | 9 دیدگاه