بایگانی ماهانه: آوریل 2011

« جهاد « اقتصادی

تقدیم به گرامی دوست « كیومرث « « همیشه دیر رسیده ایم .. « اقتصاد مال خر است و سال هم سال خر . پس امیدوارم در این سال خر تو خر باز خر نشویم « « جهاد « اقتصادی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در طنز شیرین | 18 دیدگاه