بایگانی ماهانه: ژوئیه 2011

ریده شد به درود

درود و سپاس رفیق .. چپ ها اول بکار گرفتن .. شل شدن و زندان رفتن و شکنجه شدن و اعدام شدن ، بخاطر اندیشه عدالت خواهی به مذهب و رهبریت ان که با شعار فرببنده طرفداری از ( مستضعفان ) و حکومت عدل علی به میدان آمده بود ، توهم داشتند و این توهم به آب رفتن شان منتهی شد .. شکست چپ مبارز اما در بافت و تفکر اجتمایی چهار چوبی بنام ایران هم ریشه داشت، جامعه ای که باسواد دانشگاهی اش .. شاه تحصیل کرده سویسی اش .. نوسینده روشنفکر نمای ال احمدی ایش و استاد ماتریالیست دیالتیک حزب توده ایش به اسلام و مذهب هزار چهره شیعه و بازار تجارت دلالی ان سجده می کردند .. ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در بی مرزها | 4 دیدگاه