بایگانی ماهانه: ژوئن 2013

هشت كان دید

  مشالله علی با دستگاه دوربین و نزدیك بین سایپری در بیت مقدس  رهبری ، رسد كرده و هشت كان دید مترسك را از بین هشثصد داغ طلب به شوره زار سگ بانی خود ، ات تلاع  داد : این … ادامه‌ی خواندن

تصویر | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید