هشت كان دید

 

مشالله علی با دستگاه دوربین و نزدیك بین سایپری در بیت مقدس  رهبری ، رسد كرده و هشت كان دید مترسك را از بین هشثصد داغ طلب به شوره زار سگ بانی خود ، ات تلاع  داد : این هشت تا نمونه و شمبونه ، بعح ترین ، گرزینه است .
این جا نب ، ماشالله علی خام موادی مزلوقتی و ماكتوب اتی ، ان تو خابات را هاشت كان دید كار ده ایم :

هفتایش ، ریش پشموی اخ اوندی بدون عبا و عمامه و نعلین ، با مدارك حوزه ای و داغشگاهی ، و یكتای دیگر هم شوسته روفته با لباس مقدس و موهترم روح ٱنی یت با مدارك هوز اب تف و اخ تف كامل اخ كندی ، به ترین و اصلح ترین كان دید وزارت ماستمالی و ماله كشی ست . همه دانند كه در ان پشت پشت ها ما و مكتب مقدس اختری ست كه تصمیم عات را می گیریم و این مل ات  هم عاشق پیر و پاتال های نورانی و مازولوم نما هستند ، تازه اخ هر سر هم این مل ات زیادی زر زدند ، ما عادم و عالم و روخ انی چكمه پوش و قمه به كمر داریم كه جای دوست و دوشمن را برای مل ات نشان دهند ، والسلام و رحمت الله و بر عن كاتو ..
ماشالله علی رهبر موس المان ها و  جی هان كان دیدی و كان لیسی

Advertisements
تصویر | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید

باغ بیت اختری

این سروده ، برای سالی كه حماسه سیاسی بیداد خواه كرد ، امیدوارم دل خوش و امید و شادی را پیام اور باشد .
كپی رایت ندارد ، هر كسی خواست به هر اهنگی می تواند بخواند .
پیشنهاد من اهنگ « تو باغ سبز آسمون ، ستاره چشات تكه ، از بس كه شیرینه لبت اما یه پارچه نمكه « هموار تر است . بفرمایید !!

تو باغ بیت سبز علی ، عدالت عدل علی ست
گریه و زاری همیشه ، نشان ظلم بیشتری ست
زر خریدا صف كشیدن ، گردنا همه تبری ست
ریش و پشما ٱویزونه ، دندونا برق حشری ست
برقه نپرس از كجاست ، حق حقوق اولی  ست

تو باغ بیت سبز علی  ، برقا همه اش هسته ایه
ٱش ٱلوی هسته دار  ،  ٱویزون و بسته ایه
این خانه عدل علی ست ، عدالتش هم وجبی ست
نو روز دشمن اونه، گریه و زاری ، هر شبی ست
جیب مردم خالی شده ، نشان بازار قوی ست
شادی و رقصی نباشه و گرنه شیطان ولی ست

تو باغ بیت سبزعلی ، سبزه ها فراوان شدن
سیاهی ها سبزی شدن ، سبزی انو میازاره
ریشه هاشون كلفت شده رفته درون خودشان
میگن این ها سبز و فتنه ان ، سیاهی ما بر تره
این سبزها سیدی ین ، كی میگه سبز لجنی
ملیجكه داد می زنه ، اینا خاك و خاشاكه
اجازه شو بما بدین ، صادر كنیم به انوره
نوكر با خبر میشن ، تو داخل بیت می پرن
سبزه ها را می زنن ، میگن دستور،  رهبره

رهبره داد می زنه ، ای  ضعیفه برو داخل
اینها همه نامحرمند ، هر چند كه عبد و نوكره
خودشه ول می كنه  ، روی علف ها می خوابه
میگه اینا كافر شدن ، ماده شان هم نره خره
تو را می خان دید بزنن ،  ٱبرویی ما بپره
منو بی ابرو كنن ، توی جهان هو بكشن
منافق و كیش بدن ، بگه كه این ضد بشره
نوكرا كلافه شدن ، سبزه ها را در زدن
سبزه ها كلفت تر میشن ، زورشان هم بیشتره
زورو بكار نمیگیرن ، میگن نظام در خطره
سبزه را سهم بیشتر ، در این نظام شر خره

تو باغ بیت سبزعلی  ، بیا ببین چه محشره
محشر كبرا و صغرا ، مجتباهه جلوتره
سبز علیه تو فكرشه ، كار ، كار  كی باشه
كوس اكبره یواشكی  ، یه خرده اش،  كار منه
حالا كوس اكبر كیه ، روبروی بیت ایستاده
كوس اكبره ساخته نظام  ، اما حالا نمای دیگره

تو باغ بیت سبزعلی ، قیامتی بپا شده
كوس اكبره پیام می ده ، خفه ، مگه قیام محشره
سرو صدا راه نیاندازید ، مردم با خبر می شن
چاره اش دست خودمه  ، غیب علی ه  بی خبره
اب دادنو قطع بكنید ، تخم هم نریزید ، سبزهه  ول معطله
سبزه ، خاك و خاشاك میشه ، سبزه همه جا پاك میشه
همه جا رو خاك میگیره ، این ملت هم خاك تو سره

ارباب ما اب نمی دیم ، ابه رو خدا می ده
تخمه هم مال ما نیس ، مال ولی اختره
خدای ما تخم نداره ، برا خودش جفت نداره
ما میگیم كار اون كافراست یا كار پسر خداست
كار مست اكبر جهان نه كه این كوسه اكبره
كار كار موسا موشاست ، یهودی مادر خظاست
نیا و بما بگو ، پسر خدا بی خبره ، تخم او بی اثره
خدای ما تخمش بسی ، ترس ندار از كسی
دار و شلاق و منجنیق ، عاشق خون بشره
دخول اش  سر جاشه ، سر جاش نمی شاشه
با هم همكاری كنیم ، زیر زمین بازی بهتره
من میگم مرگ تو رو ، حیله و رنگ تورو
مال منالت از كجاست ، بگو از ارباب پدره
توی عالم تك باشی ، تو هر مجلس راس باشی
بس كن این معركه رو ، گنده گوز بازكه رو
فتوا میدم كه كافره ، خونش بریزین محشره
تو اما هیچ نترس ، بازار بزار ٱزاد باشه
چرتكه ای كار بكنه ، زیر زمینی بار بكنه
فقر با تخم بكاره ، سبزی هاشو درو كنه
ٱ زاد باشه تا بچاپه ، حكومت ما نپره

نوشته‌شده در بی مرزها | دیدگاهی بنویسید